Play & Tell na FaceBook

Zdobywanie kompetencji językowych polega na uczeniu się używania języka zgodnie z jego regułami w sposób czynny (mówienie i pi­sa­nie) oraz bierny (słuchanie i czytanie). Chcemy pomóc naszym Słuchaczom nabywać je po angielsku...

więcej...

Dzieci mają empiryczne podejście do świata. Poznają go wszystkimi zmysłami, poszerzają swoją wiedzę i umiejętności głównie poprzez działanie, które zawsze jest pewną formą zabawy (PLAY). Dla­te­go nasze zajęcia językowe dostarczają dzieciom jak najwięcej okazji do poznawania i przy­swa­ja­nia języka podczas aktywnego badania świata w formie zabawy (PLAY). Ważne są ćwi­cze­nia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Powinny one zawierać elementy ruchu, dźwięku i ob­ra­zu. Pozwólmy zatem dziecku działać na polu plastycznym, konstrukcyjnym, muzycznym i dramatycznym. Stąd nasza propozycja zajęć: muzyka, małe formy teatralne oraz zajęcia plastyczne (PLAY and TELL).

Dziecko wystawione na działanie języka obcego może na początku reagować niepokojem i niechęcią do mówienia.

Uszanujmy tak zwane "prawo dziecka do milczenia". To, że milczy, nie oznacza wcale, że się nie uczy. Na razie "zanurza się" w języku (immersja językowa - metoda Play and Tell) - po to, by pewnego dnia zacząć płynnie rozmawiać (TELL).

więcej...